TOP zaměstnavatel

Letní škola

Jste studentem či čerstvým absolventem bakalářského nebo magisterského studia energetiky či elektrotechniky a chcete získat unikátní komplexní náhled na provoz české přenosové soustavy?

V prvním týdnu v září Vám umožníme poznat naši společnost a její nezastupitelnou roli v přenosu elektrické energie. Setkáte se s našimi odborníky, kteří Vás provedou týdnem zajímavých přednášek a exkurzí. Podíváte se s námi na dispečerský sál nebo do rozvodny Hradec u Kadaně, kde stojí první české transformátory s posuvem fáze.

Pokud Vás nabídka zaujala, vyplňte prosím přihlašovací formulář zde.
Termín pro zaslání přihlášek je 30. 6. 2022.

Studenti řekli o Letní škole:

„Účast na Letní škole ČEPS beru jako fajn možnost rozšířit si svoje teoretické znalosti, které mám ze školy, o praktické poznatky.“

TOMÁŠ, VUT Brno

„Na Letní škole se mi líbilo všechno. Přednášky byly opravdu zajímavé, líbily se mi exkurze, hlavně ta na rozvodnu Hradec, kde jsme viděli PST transformátory.“

PETR, VŠB TUO

„Letní škola ČEPS byla skvělá příležitost, jak na týden poznat společnost, ve které bych po studiu chtěl pracovat.“

HONZA, ČVUT Praha

Stipendijní program

Podporujeme talentované studenty elektroenergetiky a elektrotechniky, kteří mají po ukončení studia příležitost nastartovat svou kariéru ve společnosti ČEPS. Program je určen vysokoškolským studentům denního studia 3., 4. či 5. ročníku.

Co mi přinesl Stipendijní program ČEPS ?

„Stipendijní program mi dal jedinečnou příležitost seznámit se s fungováním společnosti ČEPS ještě při studiu na VŠ. V rámci stáže jsem měl možnost zapojit se do aktivit dvou různých odborů a načerpat tak firemní atmosféru. Největší výhodu ovšem spatřuji v jistotě uplatnění okamžitě po ukončení studia a v neposlední řadě také ve finanční podpoře po dobu trvání programu.“

Ing. Jiří Salavec, Specialista Zajišťování systémových služeb

Žádost o stipendium:

Přihlášku zašlete na e-mail kariera@ceps.cz spolu s životopisem, motivačním dopisem a studijním průměrem potvrzeným studijním oddělením. Stipendijní příspěvek ve výši 5 000 Kč měsíčně poskytujeme na základě uzavřené smlouvy o spolupráci (stipendijní smlouvy).

Diplomové práce

Hledáte skvělou příležitost jak nastartovat svou kariéru?
Vyhlašujeme 10. ročník soutěže Diplomová práce roku – cena ČEPS pro studenty, kteří budou obhajovat diplomovou práci v akademickém roce 2021/2022.

Jak postupovat?

Vyberte si jedno z témat, které naleznete níže. Přijít můžete i s vlastním tématem souvisejícím s přenosovou soustavou. Pro přihlášení do soutěže zašlete diplomovou práci v pdf souboru, posudek vedoucího práce a posudek oponenta na email kariera@ceps.cz. Termín pro uzávěrku přihlášek je 30. 9. 2022.

Co získáte?

Vítěz obdrží nejen 20 000 Kč, ale bude mít příležitost strávit den s vybranými odborníky ze Skupiny ČEPS a poobědvat s předsedou představenstva panem Martinem Durčákem. Vítěze vybere porota složená z odborníků naší společnosti.

V rámci spolupráce s vysokými školami nabízíme pro akademický rok 2021/2022 následující témata:

Diplomové práce

Odpovědný útvar Název práce
1. sekce Dispečerské řízení Analýza přechodu a FRR zpoměrné regulace na regulaci dle cenového žebříčku
2. sekce Zahraniční spolupráce Bezuhlíková politika EU acesta ČR k jejímu naplnění – porovnání sobdobnými zeměmi
3. sekce Zahraniční spolupráce Zavedení dlouhodobých hub-to-hub přenosových práv
4. sekce Zahraniční spolupráce Hub-to-hub vypořádávání přeshraničních transakcí
5. sekce Zahraniční spolupráce Role ENTSO-E a dalších asociací velektroenergetice budoucnosti
6. odbor Dispečerské řídicí systémy Pokročilé metody estimace stavu přenosové soustavy
7. odbor Dispečerské řídicí systémy Aproximativní výpočty bezpečnosti nad modely přenosové soustavy
8. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Stabilita PS: Výpočty frekvenční stability na jednouzlovém modelu propojení kontinentální Evropy
9. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Řízení PS pomocí moderní technologie typu FACTS, SmartWire
10. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Kontaktní proudy v prostoru pod vedeními zvn
11. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Návrh systému chránění transformátoru v PS
12. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Návrh systému chránění pro vedení PS
13. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Analýza spínacích jevů v terciárech transformátorů skompenzačními tlumivkami
14. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Výpočet magnetického pole vzduchových tlumivek VN
15. sekce Rozvoj a tech. Koncepce PS Analýza kvality elektrické energie v přenosové soustavě
16. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Diagnostika kvality elektrické energie v přenosové soustavě
17. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Fakturační měření na přeshraničních linkách
18. odbor Digitalizace Návrh IT řešení pro řízení agregace flexibility na NN
19. odbor Digitalizace Využití kvantové infrastruktury pro řízení PS a definice příkladů užití
20. odbor Digitalizace Návrh pilotního řešení pro Picture Recognition pro identifikaci závad na vedení
21. odbor Digitalizace Návrh nasazení umělé inteligence pro predikci kybernetických incidentů
22. odbor Digitalizace Objektový datový model organizace, požadavky, a vlastní návrh
23. odbor Digitalizace Návrh AI nástroje pro predikci výkonu z bateriových systémů v ČR
24. odbor Digitalizace Digitální Dvojče energetické přenosové soustavy
25. odbor Digitalizace Zřízení českého energetického SOC s ohledem na vzory modelů podobných organizací v zahraničí
26. odbor Digitalizace Řízení flexibility malých zdrojů, zejména organizace trhu s flexibilitou
27. odbor Digitalizace Inovativní diagnostické metody pro prediktivní údržbu (datová analytika, akustická diagnostika, virtuální senzory atp.)
28. odbor Digitalizace Cesta k typové standardizaci energo zařízení zapojených na NN pro účely jejich využití k získávání flexibility pro podpůrné služby
29. odbor Digitalizace Analýza environmentálních dopadů činnosti e-TSO a možnosti zvýšení energetické účinnosti/snížení dopadu na životní prostředí („sustainable TSO“)
30. odbor Digitalizace Business model nezávislého agregátora a „KSF“ pro otevření trhu s flexibilitou
31. odbor Digitalizace Možnosti využití virtuální setrvačnosti pro stabilitu ES
32. odbor Digitalizace Možnosti využití nástrojů umělé inteligence pro podporu práce dispečerů

Bakalářská práce

Odpovědný útvar Název práce
1. sekce Dispečerské řízení Model povelování aFRR dle cenového žebříčku

V případě, že máte o naše téma zájem, nebo máte vlastní, vyplňte prosím formulář zde.

Nastavení cookies