TOP zaměstnavatel

Letní škola

Jste studentem či čerstvým absolventem bakalářského nebo magisterského studia energetiky či elektrotechniky a chcete získat unikátní komplexní náhled na provoz české přenosové soustavy?

V prvním týdnu v září Vám umožníme poznat naši společnost a její nezastupitelnou roli v přenosu elektrické energie. Setkáte se s našimi odborníky, kteří Vás provedou týdnem zajímavých přednášek a exkurzí. Podíváte se s námi na dispečerský sál nebo do rozvodny Hradec u Kadaně, kde stojí první české transformátory s posuvem fáze.

Pokud Vás nabídka zaujala, vyplňte prosím přihlašovací formulář zde.
Termín pro zaslání přihlášek je 30. 6. 2024.

Studenti řekli o Letní škole:

„Účast na Letní škole ČEPS beru jako fajn možnost rozšířit si svoje teoretické znalosti, které mám ze školy, o praktické poznatky.“

TOMÁŠ, VUT Brno

„Na Letní škole se mi líbilo všechno. Přednášky byly opravdu zajímavé, líbily se mi exkurze, hlavně ta na rozvodnu Hradec, kde jsme viděli PST transformátory.“

PETR, VŠB TUO

„Letní škola ČEPS byla skvělá příležitost, jak na týden poznat společnost, ve které bych po studiu chtěl pracovat.“

HONZA, ČVUT Praha

Stipendijní program

Podporujeme talentované studenty elektroenergetiky a elektrotechniky, kteří mají po ukončení studia příležitost nastartovat svou kariéru ve společnosti ČEPS. Program je určen vysokoškolským studentům denního studia 3., 4. či 5. ročníku.

Co mi přinesl Stipendijní program ČEPS ?

„Stipendijní program mi dal jedinečnou příležitost seznámit se s fungováním společnosti ČEPS ještě při studiu na VŠ. V rámci stáže jsem měl možnost zapojit se do aktivit dvou různých odborů a načerpat tak firemní atmosféru. Největší výhodu ovšem spatřuji v jistotě uplatnění okamžitě po ukončení studia a v neposlední řadě také ve finanční podpoře po dobu trvání programu.“

Ing. Jiří Salavec, Specialista Zajišťování systémových služeb

Žádost o stipendium:

Přihlášku zašlete na e-mail kariera@ceps.cz spolu s životopisem, motivačním dopisem a studijním průměrem potvrzeným studijním oddělením. Stipendijní příspěvek ve výši 5 000 Kč měsíčně poskytujeme na základě uzavřené smlouvy o spolupráci (stipendijní smlouvy).

Diplomové práce

Vaše vstupenka k pracovnímu uplatnění.

Chýlí se vaše studium k závěru a hledáte zajímavé téma pro diplomovou práci? Nebo téma už máte, ale chybí vám odborný vedoucí? Máme pro vás po všech stránkách výhodné řešení.

Pro každý akademický rok vypisujeme originální témata pro diplomové práce z oblasti elektroenergetiky a dalších příbuzných oborů. Při jejich zpracování se můžete opřít o odborné vedení našich předních energetických expertů. Ti vám s vedením diplomky ochotně pomohou i v případě, že její téma již máte vybrané.

Diplomové práce

Odpovědný útvar Téma práce
1. odbor Rozvoj dispečerského řízení Potenciál protiobchodů pro řízení přetížení v PS ČR a jejím okolí
2. odbor Rozvoj dispečerského řízení Analýza dopadů provozu PST v režimu na zadaný výkon při vzniku poruch v PS ČR a okolí
3. odbor Rozvoj dispečerského řízení Analýza dopadu připojování dalších provozovatelů přenosových soustav do PICASSO na aktivaci aFRR v ČR
4. sekce Zahraniční spolupráce Bezuhlíková politika EU a cesta ČR k jejímu naplnění – porovnání s obdobnými zeměmi
5. sekce Zahraniční spolupráce Integrační politika EU v oblasti elektroenergetiky vůči třetím zemím
6. sekce Zahraniční spolupráce Role ENTSO-E a dalších asociací v elektroenergetice budoucnosti
7. odbor Rozvoj a podpora dispečer. řízení Analýza dynamické odezvy dispečerského tréninkového simulátoru programem MODES
8. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Kontaktní proudy v prostoru pod vedeními zvn
9. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Návrh systému chránění transformátoru v PS
10. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Návrh komplexního zajištění vlastní spotřeby stanice PS
11. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Analýza spínacích jevů v terciárech transformátorů s kompenzačními tlumivkami
12. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Výpočet magnetického pole vzduchových tlumivek VN
13. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Analýza kvality elektrické energie v přenosové soustavě
14. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Diagnostika kvality elektrické energie v přenosové soustavě
15. sekce Rozvoj a tech. Koncepce PS Fakturační měření na přeshraničních linkách
16. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Návrh komplexního zajištění vlastní spotřeby stanice PS
17. odbor Digitalizace Návrh IT řešení pro řízení částí agregace flexibility na NN
18. odbor Digitalizace odbor Digitalizace Využití kvantové infrastruktury pro řízení PS a definice příkladů užití
19. odbor Digitalizace Návrh nasazení umělé inteligence pro predikci kybernetických incidentů a jiné užití
20. odbor Digitalizace Objektový datový model organizace, požadavky, a vlastní návrh
21. odbor Digitalizace Návrh AI nástroje pro predikci výkonu z bateriových systémů v ČR
22. odbor Digitalizace Digitální Dvojče energetické přenosové soustavy
23. odbor Digitalizace Řízení flexibility malých zdrojů, zejména organizace trhu s flexibilitou
24. odbor Digitalizace Inovativní diagnostické metody pro prediktivní údržbu (datová analytika, akustická diagnostika, virtuální senzory atp.)
25. odbor Digitalizace Cesta k typové standardizaci energo zařízení zapojených na NN pro účely jejich využití k získávání flexibility pro podpůrné služby
26. odbor Digitalizace Analýza environmentálních dopadů činnosti e-TSO a možnosti zvýšení energetické účinnosti/snížení dopadu na životní prostředí („sustainable TSO“)
27. odbor Digitalizace Business model nezávislého agregátora a „KSF“ pro otevření trhu s flexibilitou
28. odbor Digitalizace Možnosti využití virtuální setrvačnosti pro stabilitu ES
29. odbor Digitalizace Možnosti využití nástrojů umělé inteligence pro podporu práce dispečerů
30. odbor Transform. a analýza trhů s energií Nástroje pro snižování bariér při vstupu na trh s PPA
31. odbor Transform. a analýza trhů s energií Flow-based Market Coupling – zhodnocení
32. odbor Transform. a analýza trhů s energií Vnitrodenní trh s elektřinou v ČR
33. odbor PřS, provozu a analýz Trend zkracování intervalu zúčtování odchylek a obchodního intervalu
34. odbor PřS, provozu a analýz Metody dělení příjmů z přetížení
35. sekce Projektování stanic Projektování BIM stanic přenosové soustavy
36. sekce Projektování stanic Aplikace STATCOM v přenosové soustavě

Bakalářská práce

Odpovědný útvar Téma práce
1. odbor Rozvoj dispečerského řízení Zhodnocení potenciálu rozvoje omezovacího plánu výroby FVE a VTE
2. sekce Rozvoj a tech. Koncepce PS Analýza kvality elektrické energie v přenosové soustavě
3. sekce Zahraniční spolupráce Role ENTSO-E a dalších asociací v elektroenergetice budoucnosti
4. sekce Zahraniční spolupráce Bezuhlíková politika EU a cesta ČR k jejímu naplnění – porovnání s obdobnými zeměmi

Projděte si přehled aktuálně vypsaných témat diplomových prací. V případě, že máte o naše téma zájem, nebo máte vlastní, vyplňte prosím formulář ZDE.

Jste už o krok dál a diplomovou práci na téma moderní energetiky máte zpracovanou? Je vaše práce originální, využitelná v praxi nebo hodná dalšího rozpracování?

Přihlaste ji do soutěže ČEPS Diplomová práce roku. V případě úspěchu vás čeká finanční odměna 20 000 korun, den strávený ve společnosti našich předních odborníků a neformální oběd s předsedou představenstva Martinem Durčákem. A možná se budeme ve společnosti ČEPS potkávat dále, tentokrát už jako kolegové.

Diplomovou práci nám zašlete ve formátu PDF na e-mailovou adresu kariera@ceps.cz a přiložte také posudky od vedoucího práce i oponenta. Termín pro uzávěrku přihlášek je 31. 7. 2024.

Nastavení cookies