Letní škola

Jste studentem či čerstvým absolventem bakalářského nebo magisterského studia energetiky či elektrotechniky a chcete získat unikátní komplexní náhled na provoz české přenosové soustavy?

První týden v září Vám umožníme poznat naši společnost a její nezastupitelnou roli v přenosu elektrické energie. Setkáte se s našimi odborníky, kteří Vás provedou týdnem zajímavých přednášek a exkurzí. Podíváte se s námi na dispečerský sál nebo do rozvodny Hradec u Kadaně, kde stojí první české transformátory s posuvem fáze.

Pokud Vás nabídka zaujala, směřujte své přihlášky (společně s životopisem a motivačním dopisem) na emailovou adresu kariera@ceps.cz. Termín pro zaslání přihlášek je 30. 6. 2021.

Studenti řekli o Letní škole:

„Účast na Letní škole ČEPS beru jako fajn možnost rozšířit si svoje teoretické znalosti, které mám ze školy, o praktické poznatky.“

TOMÁŠ, VUT Brno

„Na Letní škole se mi líbilo všechno. Přednášky byly opravdu zajímavé, líbily se mi exkurze, hlavně ta na rozvodnu Hradec, kde jsme viděli PST transformátory.“

PETR, VŠB TUO

„Letní škola ČEPS byla skvělá příležitost, jak na týden poznat společnost, ve které bych po studiu chtěl pracovat.“

HONZA, ČVUT Praha

Stipendijní program

Podporujeme talentované studenty elektroenergetiky a elektrotechniky, kteří mají po ukončení studia příležitost nastartovat svou kariéru ve společnosti ČEPS Invest. Program je určen vysokoškolským studentům denního studia 3., 4. či 5. ročníku.

Co mi přinesl Stipendijní program?

„Stipendijní program mi dal jedinečnou příležitost seznámit se s fungováním společnosti ČEPS ještě při studiu na VŠ. V rámci stáže jsem měl možnost zapojit se do aktivit dvou různých odborů a načerpat tak firemní atmosféru. Největší výhodu ovšem spatřuji v jistotě uplatnění okamžitě po ukončení studia a v neposlední řadě také ve finanční podpoře po dobu trvání programu.“

Ing. Jiří Salavec, Specialista Zajišťování systémových služeb

Žádost o stipendium:

Přihlášku zašlete na e-mail kariera@ceps.cz spolu s životopisem, motivačním dopisem a studijním průměrem potvrzeným studijním oddělením. Stipendijní příspěvek ve výši 5 000 Kč měsíčně poskytujeme na základě uzavřené smlouvy o spolupráci (stipendijní smlouvy).

Diplomové práce

Hledáte skvělou příležitost jak nastartovat svou kariéru?
Vyhlašujeme 9. ročník soutěže Diplomová práce roku – cena pro studenty, kteří budou obhajovat diplomovou práci v akademickém roce 2020/2021.

Jak postupovat?

Vyberte si jedno z témat, které naleznete níže. Přijít můžete i s vlastním tématem souvisejícím s přenosovou soustavou. Pro přihlášení do soutěže zašlete diplomovou práci v pdf souboru, posudek vedoucího práce a posudek oponenta na email kariera@ceps.cz. Termín pro uzávěrku přihlášek je 30. 9. 2021.

Co získáte?

Vítěz obdrží nejen 20 000 Kč, ale bude mít příležitost strávit den s vybranými odborníky ze Skupiny ČEPS a poobědvat s předsedou představenstva panem Martinem Durčákem. Vítěze vybere porota složená z odborníků naší společnosti.

V rámci spolupráce s vysokými školami nabízíme pro akademický rok 2020/2021 následující témata:

Diplomové práce

Odpovědný útvar Název práce
1. sekce Dispečerské řízení Analýza přechodu aFRR z poměrné regulace na regulaci dle cenového žebříčku
2. sekce Dispečerské řízení Analýza přínosu a dopadu nových technologií (nabíjecí stanice elektromobilů, chytré sítě a jejich řízení, bateriové systémy) na řízení bilance ES ČR
3. sekce Dispečerské řízení Využití mikrozdrojů při obnově soustavy po poruše typu Black-out (obnova VS větších elektráren, zásobování důležitých bodů ES např. nemocnice atd.)
4. sekce Zahraniční spolupráce Bezuhlíková politika EU a cesta ČR k jejímu naplnění – porovnání s obdobnými zeměmi
5. sekce Zahraniční spolupráce Zavedení dlouhodobých hub-to-hub přenosových práv
6. sekce Zahraniční spolupráce Hub-to-hub vypořádávání přeshraničních transakcí
7. sekce Zahraniční spolupráce Role ENTSO-E a dalších asociací v elektroenergetice budoucnosti
8. odbor Dispečerské řídicí systémy Pokročilé metody estimace stavu přenosové soustavy
9. odbor Dispečerské řídicí systémy Aproximativní výpočty bezpečnosti nad modely přenosové soustavy
10. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Stabilita PS: Výpočty frekvenční stability na jednouzlovém modelu propojení kontinentální Evropy
11. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Řízení PS pomocí moderní technologie typu FACTS, SmartWire
12. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Snížení povrchového gradientu el. pole na povrchu vodičů vedení zvn   projevem snížení hlukové zátěže v okolí
13. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Kontaktní proudy v prostoru pod vedeními zvn
14. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Vyhodnocování kvality elektrické energie v přenosové soustavě
15. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Návrh systému chránění transformátoru v PS
16. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Návrh systému chránění pro vedení PS
17. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Analýza spínacích jevů v terciárech transformátorů s kompenzačními tlumivkami
18. sekce Rozvoj a tech. koncepce PS Výpočet magnetického pole vzduchových tlumivek VN

Bakalářská práce

Odpovědný útvar Název práce
1. sekce Dispečerské řízení Model povelování aFRR dle cenového žebříčku

V případě, že máte o dané téma zájem, zašlete e-mail se zvoleným tématem na adresu kariera@ceps.cz. Následně Vás bude kontaktovat kolegyně z HR, která se s Vámi domluví na konkrétním postupu.